زمان مطالعه: 4 دقیقه

آناتومی دندان ها

آناتومی دندان های انسان

دندان های شیری

تعداد دندان های شیری در  مجموع بیست عدد است. ده عدد در فک پایین و ده عدد در فک بالایی رویش می یابد.

رویش اولین دندان شیری در جلوی فک پایین ، در سن حدود ۳ تا ۸ ماهگی است.  آخرین دندان شیری در حدود سن سه سالگی رویش می­کند. حفظ سلامت دندان­های شیری بسیار مهم است و اساس رویش طبیعی دندان های دائمی است. در صورت بروز هرگونه پوسیدگی ، تغییر رنگ ، درد یا ضربه به آنها حتما به پزشک مراجعه کنید. اگر دندان های شیری زودتر از موقع افتادن طبیعی از دست بروند ، باعث کج شدن یا نهفته ماندن دندان های دائمی خواهند شد.

زمان افتادن دندان های شیری

از شش سالگی با افتادن دندان های جلوی فک پایین شروع شده و تا ۱۱ الی ۱۳ سالگی آخرین دندان شیری می افتد.
رده سنی ۶ تا ۱۳ سالگی دوره ی دندانی مختلط نامیده می شود .(Mixed) یعنی هم دندان شیری و هم دندان دائمی در دهان دیده می شود. دندانپزشکان  توصیه می کنند که اولین معاینه دندان ها حتما باید قبل از یک سالگی انجام شود.

بیشتر کودکانی که در آینده دندان های نامرتب خواهند داشت را می توان در دوره دندانی مختلط(۶ تا ۱۳ سالگی) تشخیص داد.

دندان شیری کودک

دندان های دائمی

تعداد دندان های دائمی ۳۲ عدد است و از لحاظ شکل و موقعیت آنها در دهان به چهار دسته تقسیم می شوند:

  • دندان های پیش( چهار دندان در هر فک)
  • دندان های نیش(دو دندان در هر فک)
  • دندان های آسیای کوچک( چهار دندان در هر فک)
  • دندان های آسیای بزرگ(شش دندان در هر فک)

اولین دندان های دائمی در سن شش سالگی رویش می کنند که عبارتند از: دندان های پیش فک پایین و دندان های آسیای بزرگ اول. آخرین دندان هم سومین آسیای بزرگ است که در سن ۱۸ تا ۲۲ سالگی رویش می کنند و به دندان عقل معروف است. در برخی افراد این دندان عقل وجود ندارد و تعداد دندان های دائمی آنها کمتر از ۳۲ عدد می شود.

توضیح آناتومی دندان

شایع ترین پوسیدگی دندان

شایع ترین تعداد پوسیدگی ها و کشیدن ها مربوط به دندان آسیای بزرگ اول است. چرا؟

اگر به دندانهای یک کودک شش ساله نگاه کنید در پشت آخرین دندان شیری (چه در فک پایین و چه فک بالا). برجستگی لثه ای را مشاهده می کنید که محل رویش دندان آسیای بزرگ اول است. کمتر کسی انتظار دارد که در انتهای دهان یک کودک شش، هفت ساله دندان دائمی وجود داشته باشد. از آنجائیکه رویش این دندانها به دنبال افتادن دندان شیری نیست، بسیاری از والدین متوجه رویش آنها نمی شوند. به همین دلیل اکثرا این دندان را شیری می پندارند. از طرف دیگر چون رعایت بهداشت در این سن معمولا ضعیف است ، این دندان به شدت در معرض پوسیدگی است. جالب اینجاست که دندان آسیای بزرگ دوم شش سال بعد ( حدود ۱۲ سالگی) رویش می کند، به همین دلیل کمتر در معرض پوسیدگی است ؛ پس اگر دندانپزشگ به شما گفت “کودک هفت ساله شما دارای دندان دائمی پوسیده است، تعجب نکنید!

جهت مراقبت دندان های خود می توانید از مسواک مولتی پرپس هایدنت استفاده نمایید.