پزشکان همواره به دلیل مزایای شیر مادر و تاثیر آن در رشد بهتر کودکان، کاهش ابتلا به بیماری ها و افزایش ضریب هوشی آنها، به بهره مندی از شیر مادر توصیه می کنند، اما بعضی از کودکان به دلایل مختلف امکان استفاده مستقیم از شیر مادر را ندارند. در مادرانی که کودک به طور مستقیم از سینه وی تغذیه می کند عدم استخراج کامل شیر از سینه مادر می تواند منجر به بیماری های پستان برای مادران شود و در نتیجه استفاده از شیردوش جهت تخلیه کامل شیر ، ضروری می باشد. یا مادرانی که دچار زخم و ترک در نوک پستان شده اند یا نوک سینه فرو رفته دارند طبق نظر پزشک نمی توانند بطور مستقیم به نوزاد خود شیر بدهند. محصولات مراقبتی ویژه مادران مامالند شامل شیردوش پمپی و رابط سینه سیلیکونی ،کمک شایانی در کاهش این مشکلات به مادران شیرده خواهند کرد.