کودکان دائما نیازمند مراقبت می باشند به خصوص زمانی که نوزاد هستند زیرا دارای حساسیت های آن ها بیش تر است و پدر و مادر ملزم هستند بخش زیادی از زندگی روزمره خود را به مراقبت از آن ها اختصاص دهند. محصولات مراقبتی مامالند شامل پوآر بینی، برس شیشه شوی و قطعات جانبی آن در هموار کردن مسیر و از بین بردن چالش های مراقبتی نوزاد به پدر و مادر کمک ویژه ای خواهند کرد.