زمان مطالعه: < 1 دقیقه

انتخاب شرکت کالا کودک توس به عنوان واحد صادر کننده نمونه استانی در سال 1401

در آیین تجلیل از واحد صادر کننده نمونه استانی خراسان رضوی شرکت کالا کودک توس KKT به عنوان واحد صادر کننده نمونه استانی 1401 استان خراسان رضوی انتخاب شد.
در مراسم گرامیداشت از جناب آقای حسن قاسمیان مقدم مدیر عامل کالا کودک توس ، به عنوان “واحد صادر کننده نمونه استانی در سال 1401” تجلیل و قدردانی شد.

تصاویری از دریافت لوح تقدیر شرکت کالا کودک توس به عنوان واحد صادر کننده نمونه استانی در سال 1401